Kurumsal

KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI

Kurumsal değerlerimiz ve kültürümüz, etik anlayışımız, iyi yönetim felsefemiz ve iş ahlakı ilkelerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde bizlere yol göstermektedir.
Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin dört ilkesini;
* Hesap verebilirlik,
* Sorumluluk
* Açıklık ve şeffaflık
* Adil davranış
faaliyetlerimize taşımamız uzun vadede şirketimizin verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır.
Metal At, müşterilerine karşı güven ve istikrar yönündeki sözlerini tutabilme metodolojisinin, doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri konusundaki performansımızın yansımalarını, özellikle kurumsal yatırımcılar ile yaptığımız toplantılarda çok net görmekteyiz.
Kar hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmayarak uzun yıllar sonucunda yarattığımız “Kurum İtibarı"nı da önemli bir değer olarak yönetmekteyiz.

MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR!
Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

DAİMA “EN İYİ" OLMAK, VAZGEÇİLMEZ HEDEFİMİZDİR!
Kalitede, hizmette, tedarikçilerimiz ve bayi ilişkilerimizde, en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ, İNSAN KAYNAĞIMIZDIR!
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve birlikte çalışmak, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, etkinliklerimizi artırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, topluluğumuzun kuşaklar boyu başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

AMACIMIZ SÜREKLİ GELİŞMEK İÇİN KAYNAK YARATMAKTIR.
Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan karı, çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve kaynakların akılcı kullanımını sağlamak ana ilkelerimizdendir.

ÜSTÜN İŞ AHLAKI VE DÜRÜST ÇALIŞMA İLKELERİNE UYMAK VE SAYGI GÖSTERMEK GENEL KURALIMIZDIR.
Tüm ilişkilerimizde adil, “kazan-kazan" ilkesi ile iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına sürekli uymak temel ilkemizdir. Başarının bir ön şartı olarak farklılıklara saygı duyar, kucaklarız ve iletişimde açık olmayı destekleriz. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Toplumumuz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.